График за месец Юли

01 . 07 . 2018 by NSA Gym

График за месец Юли

Гимнастика през м.Юли ?‍♀️

Група 1 -> Сряда -> 17:00ч.- 18:00ч.

Група 2,4,6. -> Вторник, Сряда и Четвъртък -> 18:15ч. – 19:15ч.

Група 3 и 5 -> Вторник, Сряда и Четвъртък -> 19:30ч. – 20:30ч.

За допълнителна информация – 0892051580