Политика за възстановяване на средства

Политика за възстановяване на средства

Условия за възстановяване на средства

1.Еднократно посещение и индивидуална тренировка може да резервирате през онлайн платформата на ЕС ДЖИМ ЕООД, като се изисква плащане за съответната услуга. При резервация на място в спортна зала, закупуването на услугата се състои при наличност на свободни места за груповите занимания и индивидуални тренировки.

2.Преди закупуването на една от услугите се изисква попълнена декларация за съгласие с общите условия и правилника за посещение в спортна зала ЕС ДЖИМ ЕООД.

3.Времетраенето на еднократно групово посещение зависи от възрастовата група, в която попада вашето дете (1-3г. – 45 мин.,4-16 г. – 60 мин.).

4.Всяка индивидуална тренировка е с времетраене 60 мин.

5.При индивидуалната тренировка, един треньор отговаря единствено и само за детето, което е закупило тази услуга. По време на индивидуалната тренировка не може да бъдат включени други участници без съгласието или желанието на родител.

6.При закупена услуга за еднократно групово посещение, в случай на направена онлайн резервация/покупка за дадена група и час. Клиента има право да отмени резервацията веднъж, 2 часа.., преди началото на заниманието в противен случай посещението се брои за състояло се. След отменена резервация, клиента има право да запази за друг ден или час в рамките на 30 дни. Съответната сума от онлайн покупката/резервация остава в профила на клиента и може да бъде използвана за закупуване на услуги предлагани в ЕС ДЖИМ ЕООД в рамките на 30 дни.

7.При неявяване на резервирана индивидуална тренировка сумата не се възстановява.

8. ЕС ДЖИМ ЕООД си запазва правото за отмяна на индивидуална тренировка при създала се извънредна ситуация, която възпрепятства провеждането ѝ, като сумата за закупената услуга се запазва в профила на клиента.