Условия за удължаване на абонамент

30 . 01 . 2022 by boris

Условия за удължаване на абонамент

Условия за удължаване на абонамент

  • От 01.05.2022г. с право на удължаване е само абонаментът за 12 посещения, по здравословни причини, след предоставяне на медицинска бележка! Документите се представят на място в залата.
  • Абонаменти за 4 и 8* посещения не подлежат на удължаване и са с валидност 30 дни от датата на закупуване!
    * с изключение за Група 1 ( 3г.-4г.).
  • Всички абонаментите обхващащи занимания в национални официални празнични дни се удължават със съответния брой тренировки!
  • Всеки абонамент може да се използва само за съответната група, в която е закупен и при посещение в друга група е невалиден!

СК НСА